Poslovnik Natisni E-pošta

POSLOVNIK V INPRO 22

 

POŠILJANJE EMAILOV

 

1. Vsak email poslan zunanjemu partnerju ali stranki (komurkoli izven inpro-projektiranje.com emaila) gre obvezno v vednost na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Interna komunikacija poteka prek inpro-projektiranje.com emailov.

 

2. Pošiljanje emailov poslovnim partnerjem Inpro 22 prek lastnih ali privatnih email naslovov je strogo prepovedano.

 

 

ARHIVIRANJE

3. Člani projektne skupine si fazne rešitve medsebojno elektronsko pošiljajo, končno verzijo pa vsak posameznik pošlje na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  

V zadevi emaila obvezno navedite številko projekta in ime projekta. Primer: 2012-0001-Sebastijan Reš-Arhitektura PGD

4.Vse končne datoteke, tako za plot ali izvorne datoteke se pošlje na email Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Prejeti dokumenti bodo naloženi na server z naše strani.

V zadevi emaila obvezno navedite številko projekta in ime projekta. Primer: 2012-0001-Sebastijan Reš-Arhitektura PGD

 

 

ZAMUDE PRI IZPOLNJEVANJU ROKOV, PRIMERI ZNIŽANJA PLAČIL

5. Roki: Zamude za posamezen projekt ali aktivnost na tedensko postavljene roke pomeni znižanje dogovorjenega plačila in sicer za 1% neto dogovorjenega plačila na dan. (Aktivnost ima definirani rok, ko je poleg predvidenega trajanja za aktivnost definirana tudi prioriteta). Izpolnjevanje rokovnih zahtev se preverja na emailu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , kamor pošljite končni plot datoteke. V kolikor email na omenjeni email ni poslan (s pripadajočo priponko vsaj v pdf obliki), se smatra, da naloga ni zaključena. Za eventuelno podaljšanje roka izvedbe lahko šteje le pisna potrditev podaljšanja roka s strani naročnika.

Znižanje dogovorjenega plačila se izvede tudi v primeru, ko posamezne aktivnosti projektant ne vodi dovolj samostojno oz. je komunikacija z investitojem tako slaba ali neredna, da le-ta kliče in kontaktira direktorja podjetja Inpro 22. V tem primeru se dogovorjeni znesek za posamezno aktivnost projektanta zmanjša za vsak tak primer za 10% dogovorjene vrednosti.

ODPRAVA UGOTOVLJENIH NAPAK

6. Za ugotovljene napake in nepravilnosti na projektu bo vsak posamezni izvajalec le-te odpravil na lastne stroške v najkrajšem možnem času. Prav tako vsak izvajalec posebej krije stroške dodatnega plotanja, ki bi nastale zaradi lastne napake.

 

PLOTANJE

7. Plotanje se izvaja s strani podjetja Inpro 22, za kar je zadolžen Igor Povhe. Vse pdf datoteke za plotanje ali končne izvorne datoteke se pošiljajo na email Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Plotanje se organizira v najbližji kopirnici. Vsak naj ima pripravljeno za svoj del projekta pdf datoteke po oštevilčenem vrstnem redu kot gredo v posamezno mapo za vse vrste formatov. Datoteke naj se pošljejo na email Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. v natančnem vrstem redu in po smiselnih celotah, kot bodo v projektni mapi. Plotanje se izvaja 1x tedensko in sicer v sredo, kar pomeni pripravo plot dokumentacije za posamezni projekt do torka do 20.00. Dostava projektov je vsak ponedeljek v naslednjem tednu.

V primeru, da je projekt s strani izdelovalca poslan v plotanje nepravočasno, se dodatno kot strošek urgence in strošek dodatne poti v kopirnico v Kamniku za vsak primer zaračuna izdelovalcu zamudniku dodatni strošek v višini 50 EUR neto.

Primer priprave dokumentov za PLOT: projekt 2011-0043-zelko marjetka, Format datotek: vrstni red zlaganja v mapo_ime mape_dimenzija lista_št. sprintanih listov_.pdf. Primer: (01_vodilna mapa_A4_15 listov.pdf).  Paziti na porabo papirja!!! Pravilna postavitev lista za printanje (pokončno/ležeče)!!! Rezanja lista ne sme biti, ker to predstavlja precejšnji dodatni strošek. Strošek bomo prenesli na tistega, ki projekt neustrezno izdeluje.

Dimenzije printanja:

A4 - 210 x 297 mm

A3 - 420 x 297 mm

A2 - 420 x 594 mm

A1 - 594 x 841 mm

A0 - 841 x 1189 mm

PLAČILA

8. Plačila s strani Inpro 22 - 70% ob pridobitvi pdf podlog, preostalih 30% ob pridobitvi (*.dwg, *.doc, *.xls) izvornih podlog.

Datoteke za plotanje v pdf formatu ali izvorne se pošiljajo na email Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Še dodatni predpogoj plačila: Račun do Inpro 22 mora biti prej poravnan s strani zunanjega naročnika.

 

LASTNINA INPRO 22

9. Vse stranke, katere so bile pridobljene preko sklenjene pogodbe s strani Inpro 22, so last podjetja. Tako je prepovedano ponujanje ali sklepanje del s temi strankami za lastni račun v roku 12 mesecev po zaključku sklenjenega posla/projekta. Vsaka ugotovljena kršitev se kaznuje s 1.500 EUR.

 

PODPISOVANJE

10. Zagotoviti je potrebno podpisovanje map na način, da ni potrebnega dodatnega orginiziranja podpisovanja samega. Vsak posamezni projektant glede na potrebno število izvodov ( uskladi z glavnim projektantom ) pošlje po pošti na Inpro 22 originalno podpisane strani (ob podpisu ali v nogi dokumenta naj bo jasno razvidno, da gre za konkretni projekt)

Primer: 2012-0001-Sebastijan Reš

 

DRUGO

11. Vsak zunanji partner mora redno prebirati pošto na serverju, mapa 012-pošta projekti, kjer se v podmapi vezano na datum prejetja dokumenta nahajajo prispeli dokumenti.

 

 

 

Ljubljana, 01.01.2011

Inpro 22 d.o.o.

 
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.