Pasica
Pasica

hiše na ključ hiše na ključ
Pasica
Priprava Potrebne Dokumentacije Za Pridobitev Sredstev Iz EKO Sklada
Natisni E-pošta

Eko sklad 2014

eko sklad 2014 V petek 28. 2. 2014 je v Uradnem listu št. 15 izšel težko pričakovani razpis subvencij za energetsko prenovo ali novogradnjo družinskih hiš in večstanovanjskih stavb. Za nove naložbe v učinkovito rabe energije in rabo obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah je letos na voljo 21 milijonov €.

Največji obseg sredstev Eko sklada je torej usmerjen v spodbujanje naložb s področja učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

 

raba energije v stavbah Slovenski okoljski javni sklad tako občanom vsako leto podeljuje nepovratna sredstva za naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih in večstanovanjskih objektov. Subvencije se med drugim podeljujejo za dodatno toplotno zaščito starih stavb, zamenjavo oken, strehe, izboljšavo energetskih sistemov, kot je vgradnja novih kurilnih naprav na lesno biomaso, toplotnih črpalk, sistemov prezračevanja, za gradnjo pasivnih hiš in novih pasivnih večstanovanjskih objektov. Tako občanom kot tudi pravnim osebam so za širok spekter okoljskih naložb na voljo tudi ugodna posojila Eko sklada (obrestna mera 3M EURIBOR + 1,5 %).

Zaradi spodbujanja celovite prenove stavb je za vse investicije nad deset tisoč evrov mogoče hkrati uveljavljati posojilo in subvencije. Za že izvedeno naložbo subvencije ni mogoče dobiti.

 

PRIDOBITEV SUBVENCIJE

1. Pred izvedbo se pridobi predračun, fotografira in izpolnjeni formular pošlje. Pred oddajo ne dela nič.
2. Eko sklad pregleda in obravnava vlogo (nepopolno se dopolni v 15 dneh).
3. Pri popolni vlogi Eko sklad izda vlagatelju v 3 mesecih odločbo in pogodbo.
4. Vlagatelj podpisano pogodbo vrne Eko skladu v 15 dneh od vročitve.
5. Običajno je na voljo 6 mesecev (pri blokih 12) za izvedbo naložbe. Dejansko so na voljo še 3 meseci več, saj se z delom lahko začne po sprejeti vlogi na Eko skladu.
6. Vlagatelj Eko skladu predloži zaključno dokumentacijo (izjavo o zaključku naložbe in vse zahtevane priloge) za izplačilo (nepopolno se lahko dopolni).
7. V primeru popolne zaključne dokumentacije je izplačilo subvencije v 60 dneh od prejema zahtevka.

Dokumentacija je odvisna od javnega poziva ter ukrepa, za katerega vlagatelj kandidira. Običajno pa je vloga sestavljena iz v celoti izpolnjenega obrazca vloge, vezanega na vsakokratni javni poziv, ter obveznih prilog k vlogi, npr. veljavnega predračuna za ustrezno izvedbo naložbe, gradbenega dovoljenja za stanovanjsko stavbo, na kateri bo naložba izvedena, oziroma za stavbe zgrajene pred letom 1967 potrdila upravne enote, da ima stanovanjska stavba, na kateri bo naložba izvedena, uporabno dovoljenje po zakonu, fotografij stanja pred izvedbo naložbe ter morebitnih drugih obveznih dokazil.


JAVNI POZIVI

Letos je nepovratnim sredstvom namenjenih skupno 21,5 milijona evrov. Trenutno je aktualnih pet javnih pozivov za:
  • nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb,
  • nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb,
  • nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila,
  • kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov ter
  • kreditiranje okoljskih naložb občanov.

 

obnovljivi viri energije

VLOŽITEV VLOGE

Javni pozivi za nepovratna sredstva in kreditiranje načeloma veljajo do objave zaključka poziva v Uradnem listu, vendar najpozneje do 31. 12. 2014. Zaradi velikega povpraševanja namreč obstaja možnost, da sredstev zmanjka pred koncem leta in zato javne pozive zaprejo predčasno. Na lanski poziv, namenjen občanom za naložbe v stanovanjske stavbe, so na skladu prejeli skoraj 12 tisoč vlog. Negativnih vlog je bilo manj kot desetina.

Vlagatelj lahko vloži pisno vlogo v času veljavnosti javnega poziva na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prenesi vlogo za eko sklad 2014.

 

SUBVENCIJE ZA NOVE OBJEKTE

Za gradnjo ali nakup novih pasivnih energijskih stanovanjskih stavb ter za nakup stanovanj v večstanovanjskih pasivnih stavbah je letos na voljo 700 tisoč evrov.

hiša na ključ

V podjetju INPRO 22 d.o.o, ki posluje po celotni Sloveniji lahko najdete pestro izbiro pasivnih energijskih stanovanjskih stavb. Oglasite se med uradnimi urami v eni od naših poslovalnic, kjer boste dobili odgovore na vsa vaša vprašanja, ki vas najbolj težijo. Vprašanja so lahko na temo projektiranja, gradnje, vodenja projektov, izvedbe del, pridobitev raznih dovoljenj, kje dobiti določene informacije ipd.
Kontaktirajte nas na telefonsko številko 059 037 440 ali na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Vse ostale informacije pa prav tako lahko pridobite na naši spletni strani podjetja www.inpro-projektiranje.com.

 
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.