Natisni E-pošta

Brezobrestni kredit za projektno dokumentacijo in SLK kritino

NLB brezobrestni kredit
V Inpro 22 d.o.o. vam v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko d.d. lahko ponudimo ugodno, hitro in preprosto kreditiranje za naše storitve. Kredit lahko pridobite za vso projektno dokumentacijo (za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo, rekonstrukcijo objekta, prizidavo, nadzidavo, legalizacijo črne gradnje, spremembo namembnosti, uporabno dovoljenje, ali pa projektno dokumentacijo za izvedbo) in za nakup aluminijaste SLK strešne kritine. Vrednost kredita za omenjene storitve lahko znaša do 20.000 €, obrestna mera z dobo odplačila do 24 mesecev pa je 0,00 %.
(Izplačilo v gotovini ni možno)

Posebna ponudba NLB kreditov

NLB d.d. in Inpro 22 d.o.o. vam ponujata ugodno, hitro in preprosto kreditiranje* nakupov:

  • Obrestna mera z dobo odplačila do 24 mesecev je 0,00 %;
  • Ugodnejša obrestna mera tudi z dobo odplačila do 84 mesecev;
  • Komitenti in nekomitenti banke so izenačeni pri stroških odobritve;
  • Krediti so zavarovani s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici;
  • Možnost dodatnega zavarovanja za primer brezposelnosti**.

*Ponudba kreditov velja do 30.9.2016
**Ni pogoj za odobritev kredita. Možno pri kreditih z odplačilno dobo nad 24 mesecev.

 

Reprezentativni primer izračunov kredita

Znesek kredita Odplačilna doba v mesecih Nespremenljiva obrestna mera Mesečna obveznost Stroški odobritve Zavarovalna premija EOM* Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec
4.000 € 24 0,00 % 166,67 €   55,00 € 55,60 € 2,72 % 4.110,60 €
4.000 € 84 3,65 %   54,03 €   55,00 € 126,63 € 5,15 % 4.721,69 €
10.000 € 36 1,65 % 284,90 € 130,00 € 180,51 € 3,78 % 10.568,32 €
10.000 €  36  3,65 % 135,08 €   130,00 € 316,58 € 5,13 % 11.796,66 €

*Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja. Izračuna se z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov plačilnega prometa, stroškov odobritve in zavarovanja kredita; njen izračun je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM skladno z zakonskimi določbami zakona o potrošniških kreditih. Efektivna obrestna mera je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu.
To obvestilo in izračuni so informativne narave in so izdelani na podlagi pogojev, ki veljajo 28.9.2015, za kredit, ki bi ga odobrili 30.9.2015. NLB d. d. si pridržuje pravico spremeniti pogoje kreditiranja iz tega obvestila.

Kako do odobritve kredita?  

S predračunom podjetja Inpro 22 d.o.o. se oglasite v katerikoli NLB poslovalnici. S seboj prinesite:

  • Svoj osebni dokument (osebna izkaznica, potni list);
  • Davčno številko;
  • Upokojenci: zadnji prejeti odrezek s strani ZPIZ-a in izpolnjeno vlogo za odobritev kredita;
  • Zaposleni: pri delodajalcu potrjeno vlogo za odobritev kredita (natisnete jo lahko tudi na spletni strani www.osebnikredit.si) in upravno izplačilno prepoved;
  • Če niste stranka NLB tudi potrdilo druge banke o prejemkih in odtegljajih za zadnjih šest mesecev.

Podrobnejše informacije o kreditih iz tega obvestila in pogojih, ki bodo veljali, ko se boste odločili za sklenitev pogodbe, lahko dobite v NLB d.d. na telefonu 01 477 21 10 in na sedežu podjetja Inpro 22 d.o.o. ter na naši telefonski številki 059 037 440.

Inpro 22 d.o.o. opravlja za Novo Ljubljansko Banko d.d. Ljubljana storitve, ki se v skladu s Sklepom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik (Ur. l. RS, št. 72/10), štejejo za storitve kreditnega posredovanja.


Inpro 22NLB
 
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.